STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
21 sep 2016Prognose: minder studenten aan lerarenopleidingen
20 sep 2016Veel oudere leraren in Duitsland en Zweden
15 sep 2016Feminisering in onderwijs
15 sep 2016Leerlingendaling basisonderwijs neemt in sterkte af
14 sep 2016Verzuimpercentage middelbaar beroepsonderwijs stabiel

Schijnwerper op: Leerlingen/studentenaantallen details »

de basistabel, in Primair onderwijs

 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •