STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
28 feb 2017Factsheets geactualiseerd
27 feb 2017Personeel overwegend tevreden met baan
16 feb 2017Herstel instroom pabo
15 feb 2017Gegevens over bevoegd gegeven lessen geactualiseerd
25 jan 2017Lichte groei aandeel leraren basisonderwijs in schaal LB

Schijnwerper op: Lerarenopleidingen, instroom details »

de basistabel, in Lerarenopleidingen

Selectie:
 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •