STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
8 dec 2016Afgestudeerden exacte vakken werken meest vaak in onderwijs
7 dec 2016Toename aantal vacatures primair onderwijs
6 dec 2016Factsheets geactualiseerd
6 okt 2016Lichte stijging verzuim primair onderwijs
21 sep 2016Prognose: minder studenten aan lerarenopleidingen

Schijnwerper op: Leerlingen/studentenaantallen details »

de basistabel, in Primair onderwijs

 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •