STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
6 okt 2016Lichte stijging verzuim primair onderwijs
21 sep 2016Prognose: minder studenten aan lerarenopleidingen
20 sep 2016Veel oudere leraren in Duitsland en Zweden
15 sep 2016Feminisering in onderwijs
15 sep 2016Leerlingendaling basisonderwijs neemt in sterkte af

Schijnwerper op: Werkgelegenheid, in fte details »

de basistabel, in Voortgezet onderwijs

 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •