STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Lichte groei aandeel leraren basisonderwijs in schaal LB

25 januari 2017

Het aandeel leraren in het basisonderwijs in schaal LB is in de periode 2014 – 2015 licht gestegen, van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Ondanks deze groei is de afgesproken doelstelling nog niet gerealiseerd. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos over de functiemix/salarismix in de verschillende onderwijssectoren. De functiemix is de verdeling van leraren (in fte’s/voltijdbanen) over de verschillende salarisschalen.

Speciaal (basis)onderwijs
In 2015 zit 86,8 procent van de leraren in het speciaal (basis)onderwijs in schaal LB, terwijl bijna 13 procent van de leraren in schaal LC zit. Het aandeel leraren in schaal LC is in de periode 2014 – 2015 licht gestegen.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs zit in 2015 bijna 42 procent van de leraren in schaal LB, 31 procent in schaal LC en 26,9 procent in schaal LD. Ten opzichte van 2014 is het aandeel leraren in schaal LB en LD licht afgenomen, terwijl het aandeel leraren in schaal LC licht is gestegen.

Meer informatie over de functiemix vindt u via onderstaande link:
- Functiemix

• dit is een reflexis systeem •