STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Gegevens over bevoegd gegeven lessen geactualiseerd

15 februari 2017

Van de lesuren in het voortgezet onderwijs waarvoor een bevoegdheid kan worden vastgesteld, wordt bijna 88 procent bevoegd gegeven. Bijna 7 procent van de lesuren wordt benoembaar gegeven en in zo’n 5 procent van de lesuren gaat het om lesuren die onbevoegd gegeven worden. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over het aandeel bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als peildatum 1 oktober 2015. Deze gegevens zijn afkomstig uit IPTO. IPTO staat voor de Integrale Personeelstelling Onderwijs die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks laat uitvoeren. Het betreft een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld omtrent bevoegdheden.

Vmbo kent laagste aandeel bevoegd gegeven lessen
Wanneer we kijken naar de verschillende onderwijstypen, blijkt dat het vmbo het laagste aandeel bevoegd gegeven lesuren kent. Het vwo kent het hoogste percentage bevoegd gegeven lesuren. Het aandeel onbevoegd gegeven lessen is het hoogst op het vmbo, gevolgd door de havo en het vwo.

Ook tussen de verschillende vakken zijn verschillen zichtbaar in het aandeel onbevoegd gegeven lesuren. De vakken met het hoogste percentage onbevoegd gegeven lesuren zijn maatschappijleer (ruim 10 procent), het combinatievak natuurkunde/scheikunde (bijna 10 procent) en wiskunde (bijna 9 procent).

Jongeren geven vaker onbevoegd les
In de leeftijdsgroep tot 35 jaar wordt, vaker dan gemiddeld, onbevoegd lesgegeven. Ruim 8 procent van de lesuren wordt in deze groep onbevoegd gegeven. In de leeftijdsgroep van ouder dan 55 jaar is dit 2 procent. Het aandeel benoembaar gegeven lesuren is daarentegen het hoogst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar. Deze personen volgen vaak een (aanvullende) opleiding.

Meer informatie over bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Bevoegdheid
• dit is een reflexis systeem •