STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Personeel overwegend tevreden met baan

27 februari 2017

Personeel in het onderwijs is overwegend tevreden met hun baan. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos, gebaseerd op het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) van het ministerie van BZK. Uit deze gegevens blijkt onder andere dat ruim 54 procent van het personeel in het primair onderwijs in PoMo 2016 aangeeft, alles bijeengenomen, tamelijk tevreden te zijn met de baan. Nog eens bijna 30 procent van het personeel in deze sector is zeer tevreden met de baan. Personeel in het hoger onderwijs geeft, van alle onderwijssectoren, het meest vaak aan zeer tevreden te zijn met hun baan (34,9 procent).

Minder tevreden over organisatie
Over het algemeen is het personeel in het onderwijs iets minder tevreden met de organisatie waar zij werken dan over hun baan. Zo geeft in PoMo 2016 ruim 19 procent van het personeel in het voortgezet onderwijs aan zeer tevreden te zijn met de organisatie waar zij werken, alles bijeengenomen, terwijl zo’n 33 procent zeer tevreden is met hun baan. Ook in andere sectoren zijn soortgelijke ontwikkelingen zichtbaar.

Ook geactualiseerd: vacatures hoger onderwijs en assistentenopleidingen
Naast gegevens over de tevredenheid van het personeel zijn op Stamos ook gegevens geactualiseerd over het aantal vacatures in het hoger onderwijs en het aantal studenten en gediplomeerden aan de opleidingen tot onderwijsassistent. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal openstaande vacatures in het hoger onderwijs in de periode 2015 – 2016 stabiel is gebleven. In 2016 zijn er 1.200 openstaande vacatures in het hoger onderwijs.

Meer informatie over deze thema’s vindt u via onderstaande links:
- Tevredenheid
- Vacatures
- Assistentenopleidingen
• dit is een reflexis systeem •