STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

28 februari 2017

Op Stamos zijn verschillende factsheets geactualiseerd. In deze factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Instroom lerarenopleidingen
Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs of leraar speciaal onderwijs is tussen 2012 en 2016 afgenomen. Voor de eerste- en tweedegraads hbo-lerarenopleidingen geldt dat de instroom tussen 2012 en 2016 onder andere is toegenomen bij het vakkencluster exacte vakken. Bij de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen is in deze periode het cluster maatschappij minder populair geworden. Bijna alle lerarenopleidingen hebben te maken met beperkte diversiteit: het merendeel van de instromende studenten is vrouw. Alleen bij de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen stromen in 2016 meer mannen dan vrouwen in. Ook starten vooral autochtone studenten met een lerarenopleiding.

Gediplomeerden lerarenopleidingen
Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. Ook bij de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs daalde het aantal gediplomeerden, hoewel er wel verschillen tussen de verschillende vakken zijn. Het merendeel van alle gediplomeerden aan een lerarenopleiding is vrouw. Ook zijn er naar verhouding weinig gediplomeerden met een niet-westerse achtergrond.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •