STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Studie-uitval: een op de drie studenten aan de lerarenopleidingen valt uit

11 juni 2012

Op Stamos zijn de cijfers over de studie-uitval en het studierendement van studenten aan de pabo en de lerarenopleidingen geactualiseerd.

Studie-uitval en studierendement pabo’s
Bij de pabostudenten viel 28,9 procent uit na het eerste studiejaar. Dit percentage is vergelijkbaar met de uitval na het eerste studiejaar in voorgaande jaren. De uitval na
3 jaar studie is daarentegen gedaald met bijna drie procentpunt tot 38,4 procent voor studenten uit het inschrijfjaar 2008-2009.

Het rendement na vijf jaar studie is op de pabo gedaald met bijna vijf procentpunt. Van de instroom uit 2006 heeft 48,1 procent binnen vijf jaar een diploma behaald.

Studie-uitval en studierendement tweedegraads lerarenopleidingen
Het uitvalpercentage aan de tweedegraads lerarenopleiding na het eerste studiejaar is licht gestegen tot 33,5%. Het percentage studenten dat na drie jaar studie uitvalt is ten opzichte van het voorgaande inschrijfjaar juist licht gedaald.

Het rendement na vijf jaar studie is licht gestegen; 36,1 procent van de studenten uit het inschrijfjaar 2006 is afgestudeerd.

Studie-uitval eerstegraads lerarenopleidingen
Een kwart van de studenten aan de eerstegraads lerarenopleidingen is uitgevallen na het eerste studiejaar (25,6 procent). De dalende trend van de afgelopen jaren is daarmee gekenterd en zit op het niveau van 5 jaar geleden.

Meer informatie over studie-uitval en studierendement vindt u via onderstaande links:
- Studie-uitval na één jaar studie
- Studie-uitval na drie jaar studie
- Studierendement na vijf jaar studie

• dit is een reflexis systeem •