STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Vacaturespanning in het voortgezet onderwijs licht gestegen

10 juli 2012

De vacaturecijfers over het derde kwartaal van 2011 zijn geactualiseerd. In dit kwartaal wordt geworven voor het nieuwe schooljaar. De vacaturecijfers zijn beschikbaar voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Leraren
Uit de vacaturecijfers blijkt dat een daling zichtbaar is in het aantal ontstane, vervulde en openstaande vacatures voor leraren in het primair onderwijs. In het derde kwartaal van 2011 is het aantal ontstane vacatures ten opzichte van het voorgaande jaar bijvoorbeeld met 150 fte gedaald tot 1.425 fte. In het voortgezet onderwijs is daarentegen het aantal ontstane vacatures voor leraren licht toegenomen met 30 fte tot 1.264 fte in het derde kwartaal van 2011. Ook het aantal vervulde vacatures nam in deze sector licht toe, terwijl het aantal openstaande vacatures daalde. In het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is eveneens sprake van een stijging in het aantal ontstane vacatures. In het derde kwartaal van 2011 is dit ten opzichte van het voorgaande jaar met 80 fte gestegen tot 582 fte. In deze sector daalde echter zowel het aantal vervulde als openstaande vacatures ten opzichte van het derde kwartaal in 2010.

Directiepersoneel en ondersteunend personeel
In het primair onderwijs is een daling zichtbaar in het aantal ontstane, vervulde en openstaande vacatures voor directiepersoneel en ondersteunend personeel. Voor directiepersoneel in het voortgezet onderwijs is daarentegen een minimale stijging in het aantal ontstane vacatures zichtbaar. Ook het aandeel ontstane vacatures onder ondersteunend personeel nam in deze sector toe met 93 fte naar 209 fte in het derde kwartaal van 2011. In het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is er tot slot een daling zichtbaar in het aantal ontstane, vervulde en openstaande vacatures voor directiepersoneel en ondersteunend personeel.

Meer informatie over vacatures in het derde kwartaal van 2011 vindt u via onderstaande link:
Vacaturecijfers derde kwartaal

• dit is een reflexis systeem •