STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Afgestudeerde leraren vinden steeds vaker een baan buiten het onderwijs

16 juli 2012

Zowel afgestudeerden aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (PABO) als voor het voortgezet onderwijs vinden steeds vaker een baan buiten het onderwijs in plaats van binnen het onderwijs. Van de afgestudeerden aan de PABO uit 2009 vond 75 procent direct na het afstuderen een baan binnen het onderwijs; van de afgestudeerden uit 2010 was dit slechts 66 procent.

Beroepsrendement voor de PABO
Het percentage van de afgestudeerden aan de PABO dat een baan vond buiten het onderwijs lijkt vooral te stijgen in de aantallen direct na het afstuderen en een halfjaar na het afstuderen. Een jaar na het afstuderen daalt het percentage afgestudeerden dat een baan buiten het onderwijs heeft zelfs licht met twee procentpunt in 2010 tot 8 procent. Een jaar na afstuderen was het percentage dat een baan binnen het onderwijs vond weer gelijk aan het jaar er voor: 77 procent.

Beroepsrendement voor het voortgezet onderwijs
Bij de afgestudeerden voor het voortgezet onderwijs is eenzelfde trend waarneembaar. Direct na het afstuderen en een halfjaar na het afstuderen vindt men steeds vaker een baan buiten het onderwijs. Een jaar na het afstuderen doet zich het omgekeerde voor; dan is er een toename van het percentage afgestudeerden dat een baan heeft binnen het onderwijs. In 2010 had 75 procent van de afgestudeerden een jaar het na afstuderen een baan binnen het onderwijs; dit was 6 procentpunt meer dan in 2009. Van de afgestudeerden in 2010 had 15 procent een jaar na het afstuderen een baan buiten het onderwijs; dit was 5 procentpunt minder dan in 2009.

Meer informatie over de loopbaan van startende leraren vindt u via onderstaande link:
Loopbaan startende leraren

• dit is een reflexis systeem •