STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Tevredenheid

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Tevredenheid
  Baantevredenheid (%)
  Organisatietevredenheid (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Tevredenheid
  Baantevredenheid (%)
  Organisatietevredenheid (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Tevredenheid
  Baantevredenheid (%)
  Organisatietevredenheid (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Tevredenheid
  Baantevredenheid (%)
  Organisatietevredenheid (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Tevredenheid
  Baantevredenheid (%)
  Organisatietevredenheid (%)
• dit is een reflexis systeem •