STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

CBAP
Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing.
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Cohort
Dit betreft een 'jaargang van studenten' dat in een bepaald jaar instroomt in een opleiding.
Cumi-leerling
Een cumi-leerling is een leerling die tot een culturele minderheid behoort. Het gaat om kinderen uit een beperkt aantal herkomstlanden, kinderen van toegelaten vluchtelingen en een groep 'overigen', namelijk kinderen van wie tenminste één van de ouders afkomstig is uit een niet-Engelstalig land buiten Europa met uitzondering van Indonesië. Deze kinderen worden geregistreerd op basis van het formatie- en bekostigingsbesluit WPO.

Het begrip 'allochtone leerling' is breder dan het begrip 'cumi-leerling' en omvat bijvoorbeeld ook leerlingen uit Europese landen.

• dit is een reflexis systeem •