STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Deeltijdarbeid/deeltijdwerk
Werk dat geen volledige dag- of weektaak in beslag neemt, maar wel een vaste gebruikelijke arbeidsduur per week.
• dit is een reflexis systeem •