STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

FPU
Flexibel Pensioen en Uitkering. Regeling waarmee werknemers die pensioen opbouwen vanaf 55 jaar kunnen stoppen met werken. De hoogte van de uitkering is hoger wanneer men na het 62ste jaar gebruik gaat maken van deze regeling, dan wanneer men dit daarvóór doet. De FPU-regeling is in 1997 ingevoerd als vervanger voor de VUT-regeling en is zelf ook een aflopende regeling.
Fte
Fulltime-equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.

Eén fte is een volledige werkweek. Het aantal uren dat een volledige werkweek beslaat, verschilt per sector.

Functieschaal
De specifieke salarisschaal die bij een bepaalde functie hoort.
• dit is een reflexis systeem •