STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Herintredende vrouwen
Vrouwen die na een aantal jaren zonder betaalde arbeid wensen terug te keren in het formele arbeidsproces.
HEVA
Herleid tot Volledige Arbeidsongeschikte. Dit is een binnen de WAO gehanteerde maat voor het volume van de arbeidsongeschiktheid. Eén volledige arbeidsongeschikte is één HEVA, één gedeeltelijk arbeidsongeschikte is een gedeeltelijke HEVA.
• dit is een reflexis systeem •