STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Mbo
Middelbaar beroepsonderwijs. De mbo-sector wordt ook wel geduid als 'bve-sector'.
• dit is een reflexis systeem •