STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.
Niet-westerse allochtonen
Een persoon die zelf in het buitenland is geboren of van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Allochtonen waarvan het land Turkije is of het land van herkomst ligt Afrika, Azië (behalve Indonesië en Japan), Latijns-Amerika worden gerekend tot de niet-westerse allochtonen. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn geboorteland als herkomstland beschouwd.
NSA
Nederlandse Schoolleiders Academie. De NSA is een onafhankelijk instituut van en voor leidinggevenden in het primair onderwijs. De NSA stimuleert en bewaakt de beroepskwaliteit en bevordert de deskundigheid van schoolleiders in het primair onderwijs.
• dit is een reflexis systeem •