STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO is een internationaal samenwerkingsverband van 30 landen om sociaal economisch beleid te bestuderen, bespreken en te coördineren. Jaarlijks publiceert het OESO 'Education at a Glance', een internationaal overzicht van cijfers over het onderwijs.
Overig verzuim
Naast ziekteverzuim is er ook het overig verzuim. Dit betreft de afwezigheid in verband met zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en dergelijke.
• dit is een reflexis systeem •