STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

RBA
Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening. Bestuurlijke, landelijk dekkende indeling van 28 RBA's ten behoeve van de uitvoering van de Arbeidsvoorzieningswet. Het RBA had verschillende taken, die tegenwoordig worden waargenomen door de CWI's. De RBA's zijn in 2002 vervangen door RPA's, de bestuurlijke indeling wordt echter nog wel gebruikt voor arbeidsmarktinformatie.
RDO
Register Directeur Onderwijs. Dit is een door het NSA opgezet register voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs en heeft tot doel de beroepskwaliteit van de geregistreerde leidinggevenden te bewaken en hun professionaliteit te bevorderen.

De titel is beschermd en kan door personen worden gevoerd wanneer zij voldoen aan bepaalde criteria die door de beroepsgroep zijn vastgesteld.

Registergegevens
Registergegevens zijn gegevens die uit een register komen waardoor ze betrekking hebben op de hele populatie. Dit in tegenstelling tot een steekproef. Voorbeelden van een register zijn de databestanden van de IB-groep of de belastingdienst.
RPA
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. Een RPA is een regionaal samenwerkingsorgaan op het terrein van de arbeidsmarkt en is opgebouwd uit gemeenten. Voor arbeidsmarktinformatie zijn in 2002 34 RPA-gebieden afgeleid uit de 131 werkgebieden van de CWI's. De RPA-indeling is landelijk dekkend en vervangt met ingang van 2002 de eerder gebruikte RBA-indeling. In 2005 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Klik hier voor het overzicht van RPA-gebieden en klik hier voor een overzicht van de RPA-gebieden naar gemeente en provincie
• dit is een reflexis systeem •