STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Tertiair Onderwijs
De indeling naar tertair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (zie ook ISCED). Het bestaat uit zowel het tertiair-type A onderwijs, als uit het tertiair-type B onderwijs. Tertiair-type A betreft theoretisch onderwijs. Dit onderwijs wordt niet alleen aan universiteiten gegeven en is het beste vergelijkbaar met het Nederlands hoger onderwijs. Tertiair-type B betreft onderwijs vooral gericht is op praktische, technische of professionele vaardigheden voor directe toegang tot de arbeidsmarkt. Het is het best vergelijkbaar met het Nederlandse mbo of de meer praktijkgerichte hbo's.
• dit is een reflexis systeem •