STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage geeft aan welk deel van de beschikbare werktijd in een kalenderjaar verloren is gegaan aan ongeschiktheid van werknemers tot het verrichten van arbeid ten gevolg van ziekte. Dit percentage is bij de vermelde sectoren exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor de overheidssectoren, waaronder onderwijs kan vallen, is dit cijfer inclusief ziekte langer dan één jaar.

Er worden vier typen verzuimcijfers gepresenteerd:

  1. het verzuimpercentage: dit geeft aan welk deel van de werktijd in een kalenderjaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers;
  2. de meldingsfrequentie: dit geeft het gemiddeld aantal meldingen per werknemer aan;
  3. de gemiddelde verzuimduur: dit geeft aan hoeveel dagen werknemers per verzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd;
  4. het nulverzuim: dit is het percentage werknemers dat zich in een kalenderjaar niet ziek heeft gemeld.
• dit is een reflexis systeem •