STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Interessante factsheets en downloads

De cijfers op Stamos zijn gevisualiseerd en bondig geduid in factsheets. In de factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is. Ook zijn er verschillende thema-analyses beschikbaar. In de thema-analyses wordt dieper ingegaan op een specifiek thema.
• dit is een reflexis systeem •