STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

naar leeftijd (%), in Onderwijs totaal

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
jonger dan 20 jaar 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 tot 25 jaar 4,5 4,3 3,8 3,4 2,9 2,8 2,8 2,8
25 tot 30 jaar 11,7 11,8 11,5 11,4 11,1 10,9 10,8 10,8
30 tot 35 jaar 10,3 10,6 11,1 11,4 11,7 11,8 11,9 11,9
35 tot 40 jaar 9,2 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2 10,6 11,1
40 tot 45 jaar 10,3 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1
45 tot 50 jaar 13,8 12,9 12,5 12,1 11,8 11,4 11,1 11,1
50 tot 55 jaar 17,3 16,8 16,2 15,6 15,1 14,4 13,7 13,2
55 tot 60 jaar 15,5 15,9 16,4 16,8 17,1 16,9 16,5 15,8
60 jaar of ouder 7,2 8,5 9,1 9,7 10,3 11,5 12,4 13,1
onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de werkgelegenheid van het reguliere personeel uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) naar leeftijd.

Relevante links

Een overzicht van de totale werkgelegenheid van het reguliere personeel, vindt u in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2003-2015 BZK: Kerngegevens Personeel Overheid en Onderwijs
De Kerngegevens Overheidspersoneel worden jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
31 december
• dit is een reflexis systeem •