STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

onderwijsuitgaven naar BNP (%), in Onderwijs totaal

  2008 2009 2010 2011 2012
België 6,5 6,7 6,6 6,6 5,9
Denemarken 7,0 7,9 8,0 7,9
Finland 5,8 6,5 6,5 6,5 5,8
Frankrijk 6,0 6,3 6,3 6,1 5,3
Duitsland 4,8 5,3 5,3 5,1 4,4
Nederland 5,7 6,2 6,3 6,2 5,5
Verenigd Koninkrijk 5,5 6,1 6,2 6,4 6,3
Verenigde Staten 6,8 7,2 7,0 6,9 6,4
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de uitgaven per land aan het totale onderwijs in procenten ten opzichte van het Bruto Nationaal Product van het desbetreffende land.

Toelichting op de gegevens

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Jaarlijks publiceert de OESO deze cijfers in ‘Education at a Glance’. De OESO publiceert steeds 3 jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar wat het aandeel van de onderwijsuitgaven ten opzichte van het BNP is geweest. De OESO-publicatie van 2011 gaat dus over het jaar 2008. De informatie over de onderwijsuitgaven is gebaseerd op registergegevens.

Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

De OESO-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OESO. De EU19-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. De EU19 is uitgebreid en men spreekt nu van de EU21. Dit is niet weergegeven in de tabel omdat dit gemiddelde voor 2008 niet bekend is.

Tabel bijgewerkt: januari 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2008-2012 OECDstats
OECDstats is een online database, deze wordt gepubliceerd door de OECD en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •