STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

onderwijsuitgaven per leerling/student ($), in Onderwijs totaal

«  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België 8.827 9.162 9.387 9.496 9.751 10.300 10.893 11.303
Denemarken 10.395 10.759
Duitsland 7.925 8.270 7.849 8.403 9.298 9.695 10.013
Finland 8.048 8.440 7.646 7.898 8.099 8.759 8.881 9.013
Frankrijk 8.428 8.932 7.788 7.984 8.143 8.384 8.362 8.760
Nederland 9.330 9.883 9.606 10.301 10.218 10.346 10.885 10.815
Verenigd Koninkrijk 9.309 9.600 7.395 7.855 8.618 8.944 11.615
Verenigde Staten 13.447 14.269 12.926 13.693 13.028 13.107 13.332

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de gemiddelde kosten per leerling/student in publieke en private instellingen in het totale onderwijs. De gemiddelde kosten per leerling/student betreffen de kosten van de educatieve instellingen; zoals salarissen van de leraren, schoolboeken of huisvestingskosten van de school. Deze gemiddelde kosten zijn exclusief onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten.

Toelichting op de gegevens

De kosten zijn uitgedrukt in US Dollars. De afzonderlijke valuta zijn omgerekend naar het niveau van US Dollars, waarbij er gecorrigeerd is voor onder andere de wisselkoers, BNP en koopkracht in het betreffende land. Hierdoor worden vergelijkingen tussen landen mogelijk. Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in de publicatie ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert na drie jaar de cijfers over de kosten van het onderwijs per student, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2009. De cijfers over de onderwijsuitgaven zijn gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2013 OECD: Education at a Glance 2004-2016
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •