STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

leraren naar geslacht (%), in Onderwijs totaal

«  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
België
man 32,3 31,8 31,6 31,3 30,8 30,5 33,8 33,4
vrouw 67,7 68,2 68,4 68,7 69,2 69,5 66,2 66,6
Duitsland
man 36,6 36,0 35,8 35,6 35,6 35,2 41,0 40,9
vrouw 63,4 64,0 64,2 64,4 64,4 64,8 59,0 59,1
Finland
man 30,1 29,9 29,5 29,4 29,3 29,0 33,2 32,9
vrouw 69,9 70,1 70,5 70,6 70,7 71,0 66,8 67,1
Frankrijk
man 35,1 34,8 34,5 34,2 34,4 34,5 36,8 36,4
vrouw 64,9 65,2 65,5 65,8 65,6 65,5 63,2 63,6
Nederland
man 37,7 37,0 36,5 36,0 35,8 35,3 36,8 36,4
vrouw 62,3 63,0 63,5 64,0 64,2 63,7 63,2 63,6
Nieuw-Zeeland
man 31,3 30,6 31,5 30,4 30,4 30,0 33,9 33,1
vrouw 68,7 69,4 68,5 69,6 69,6 70,0 66,1 66,9
Spanje
man 37,6 36,6 36,0 35,6 35,0 34,5 41,2 40,2
vrouw 62,4 63,4 64,0 64,4 65,0 65,5 58,8 59,8
Verenigd Koninkrijk
man 33,8 33,7 33,6 33,0 32,4 32,5 33,4 35,5
vrouw 66,2 66,3 66,4 67,0 67,6 67,5 66,6 64,5
Verenigde Staten
man 30,6 31,8 31,4 31,0 30,9 30,3 33,5
vrouw 69,4 68,2 68,6 69,0 69,1 69,7 66,5
Zweden
man 31,2 27,8 27,7 26,7 26,6 26,4 35,5 35,1
vrouw 68,8 72,2 72,3 73,3 73,4 73,6 64,5 64,9

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling naar geslacht van leraren in publieke en private scholen in het totale onderwijs (primair, secundair en tertiair onderwijs).

Toelichting op de gegevens

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De OECD publiceert cijfers na twee jaar, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2010. Deze cijfers over leraren zijn gebaseerd op steekproefgegevens. Het percentage is gebaseerd op leraren in aantallen personen.

Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar. Voor deze tabel zijn er geen gegevens over Denemarken bekend.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002-2014 OECDstats
OECDstats is een online database, deze wordt gepubliceerd door de OECD en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •