STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

jaarsalaris per leraar ($), in Secundair onderwijs

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
België - Vlaanderen
lager secundair onderwijs
start salaris 27.865 27.551 28.369 29.223 32.429 31.193 32.095 33.667
salaris na 15 jaar 39.335 38.813 39.885 41.093 45.614 44.076 45.413 47.635
salaris bij top van schaal 48.190 47.506 48.774 50.190 55.718 53.949 55.619 58.340
hoger secundair onderwijs
start salaris 34.729 34.290 35.260 36.360 40.356 38.939 40.102 42.065
salaris na 15 jaar 50.601 49.874 51.195 52.667 58.470 56.638 58.398 61.256
salaris bij top van schaal 61.039 60.122 61.674 63.391 70.382 68.278 70.430 73.875
België - Wallonië
lager secundair onderwijs
start salaris 13.932 13.775 29.024 28.115 31.545 30.202 31.515 33.109
salaris na 15 jaar 19.668 19.407 40.745 39.430 44.696 42.792 44.407 46.616
salaris bij top van schaal 24.095 23.753 49.759 48.163 54.848 52.509 54.360 57.042
hoger secundair onderwijs
start salaris 17.364 17.145 36.055 34.885 39.415 37.736 39.230 41.191
salaris na 15 jaar 25.301 24.937 52.214 50.541 57.613 55.157 57.071 59.882
salaris bij top van schaal 30.520 30.061 62.840 60.838 69.579 66.613 68.803 72.172
Denemarken
lager secundair onderwijs
start salaris 34.517 35.368 35.691 37.449 46.950 44.393 43.461 44.131
salaris na 15 jaar 38.911 39.898 40.322 42.308 54.360 50.253 50.332 51.122
salaris bij top van schaal 38.911 39.898 40.322 42.308 54.360 50.253 50.332 51.122
hoger secundair onderwijs
start salaris 33.902 35.287 35.011 39.085 47.664 44.640 44.710 45.504
salaris na 15 jaar 47.374 49.634 49.264 51.034 62.279 58.256 58.347 59.368
salaris bij top van schaal 47.374 49.634 49.264 51.034 62.279 58.256 58.347 59.368
Duitsland
lager secundair onderwijs
start salaris 41.630 41.787 47.936 48.004 51.080 51.058 53.026 55.700
salaris na 15 jaar 51.240 51.435 57.978 59.156 62.930 61.784 64.491 67.736
salaris bij top van schaal 53.493 53.696 65.004 65.925 68.861 68.592 70.332 73.778
hoger secundair onderwijs
start salaris 45.022 45.193 51.512 51.722 55.743 53.963 57.357 60.528
salaris na 15 jaar 55.195 55.404 62.372 63.634 68.619 66.895 69.715 72.633
salaris bij top van schaal 57.671 57.890 71.546 72.876 77.628 76.433 79.088 82.911
Engeland
lager secundair onderwijs
start salaris 29.992 29.460 30.172 30.534 32.189 30.204 30.289 28.321
salaris na 15 jaar 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
salaris bij top van schaal 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
hoger secundair onderwijs
start salaris 29.992 29.460 30.172 30.534 32.189 30.204 30.289 28.321
salaris na 15 jaar 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
salaris bij top van schaal 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
Finland
lager secundair onderwijs
start salaris 32.273 30.793 31.282 32.513 34.707 31.351 33.034 34.720
salaris na 15 jaar 38.159 38.269 39.144 40.953 44.294 40.451 40.917 42.601
salaris bij top van schaal 38.159 48.192 49.534 51.512 54.181 42.879 43.372 45.157
hoger secundair onderwijs
start salaris 34.681 30.962 31.846 32.731 35.743 32.276 34.008 36.817
salaris na 15 jaar 43.346 42.440 43.040 44.919 49.237 42.809 43.302 45.986
salaris bij top van schaal 43.346 53.867 55.778 57.925 61.089 45.377 45.900 48.745
Frankrijk
lager secundair onderwijs
start salaris 25.711 25.798 26.019 26.123 27.296 27.184 28.653 29.320
salaris na 15 jaar 33.723 33.846 34.179 34.316 35.856 35.583 36.159 37.065
salaris bij top van schaal 48.692 48.882 49.409 49.607 51.833 51.301 52.090 53.368
hoger secundair onderwijs
start salaris 25.960 26.045 26.294 26.400 27.585 27.420 28.892 29.320
salaris na 15 jaar 33.974 34.095 34.454 34.593 36.145 35.819 36.398 37.355
salaris bij top van schaal 48.967 49.155 49.711 49.912 52.150 51.560 52.352 53.688
Nederland
lager secundair onderwijs
start salaris 33.298 33.685 35.516 36.403 39.400 38.001 38.941 39.249
salaris na 15 jaar 45.960 46.417 48.818 50.227 60.174 61.704 63.695 68.064
salaris bij top van schaal 51.207 51.705 54.332 55.929 66.042 66.403 66.117 68.064
hoger secundair onderwijs
start salaris 33.630 34.017 35.858 36.762 39.400 38.001 38.941 39.249
salaris na 15 jaar 61.511 62.073 63.169 67.105 60.174 61.704 63.695 68.064
salaris bij top van schaal 67.848 68.446 71.738 73.964 66.042 66.403 66.117 68.064
Verenigde Staten
lager secundair onderwijs
start salaris 32.225 33.546 34.519 35.915 36.416 36.772 37.507 36.993
salaris na 15 jaar 41.090 42.775 44.015 44.000 44.614 45.049 45.950 47.046
salaris bij top van schaal 53.972 54.725 55.259 56.364 56.938
hoger secundair onderwijs
start salaris 32.367 33.695 34.672 36.398 36.907 37.267 38.012 38.433
salaris na 15 jaar 41.044 42.727 43.966 47.317 47.977 48.446 49.414 49.822
salaris bij top van schaal 53.913 54.666 55.199 56.303 56.937
gemiddelde OECD-landen
lager secundair onderwijs
start salaris 29.772 30.047 31.000 30.750 31.687 29.801 30.216 30.735
salaris na 15 jaar 40.322 40.682 41.993 41.927 41.701 39.401 39.934 40.570
salaris bij top van schaal 48.983 49.778 51.470 50.649 51.317 47.721 48.177 48.938
hoger secundair onderwijs
start salaris 31.154 31.110 32.183 32.563 33.044 30.899 31.348 32.255
salaris na 15 jaar 43.239 43.360 44.782 45.850 43.711 41.182 41.665 42.861
salaris bij top van schaal 51.879 52.369 54.440 54.717 53.651 49.721 50.117 51.658
gemiddelde EU21-landen
lager secundair onderwijs
start salaris 30.366 30.545 31.691 30.731 32.306 30.202 30.510 30.915
salaris na 15 jaar 40.177 40.465 42.056 41.519 42.967 40.211 40.526 41.174
salaris bij top van schaal 48.332 49.180 51.285 49.700 50.772 47.287 47.283 48.198
hoger secundair onderwijs
start salaris 31.655 31.706 32.946 32.059 33.553 31.346 31.738 32.243
salaris na 15 jaar 43.629 43.873 45.513 45.043 45.442 42.470 42.834 43.564
salaris bij top van schaal 52.263 53.139 55.600 54.009 53.956 50.139 50.175 51.212

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het gemiddelde bruto jaarsalaris van leraren bij de start, na 15 jaar en bij de top van de salarisschaal in publieke en private scholen in het lager en het hoger secundair onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De indeling naar onderwijssectoren is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Het secundair onderwijs bestaat uit het lager en het hoger secundair onderwijs. Lager secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met het Nederlandse voortgezet onderwijs. Hoger secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met de Nederlandse mbo- en aoc-instellingen en de bovenbouw van de havo en vwo.

Berekening salariskosten

De salariskosten zijn uitgedrukt in US Dollars. Tot en met het jaar 2009 is de afzonderlijke valuta omgerekend naar het niveau van US Dollars, waarbij er gecorrigeerd is voor onder andere de wisselkoers, BNP en koopkracht in het betreffende land. Hierdoor worden vergelijkingen tussen landen mogelijk.Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

Let op! Vanaf 2010 is een andere methode gebruikt om de bruto jaarsalarissen om te rekenen naar US Dollars. Er wordt gebruik gemaakt van de OECD National Accounts database om de koopkracht te berekenen, in plaats van het BNP. Dit betekent dat de data uit 2010 niet direct vergelijkbaar is met de data uit voorgaande jaren.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development. Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert cijfers na twee jaar, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2010.

De informatie over de salariskosten is gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2014

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002-2012 OECD: Education at a Glance 2004-2014
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •