STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

onderwijsuitgaven per leerling/student ($), in Secundair onderwijs

«  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België 8.601 8.992 10.242 10.449 10.733 11.444 11.905 12.454
Denemarken 9.662 9.675 10.720 11.036 11.794 10.937
Duitsland 7.548 7.841 8.365 9.009 9.970 10.392 10.837
Finland 7.533 7.829 7.828 8.091 8.324 8.902 11.236 9.291
Frankrijk 9.303 9.532 9.035 9.437 9.533 9.791 9.742 10.069
Nederland 9.516 10.248 10.950 11.793 11.838 12.100 12.315 12.269
Verenigd Koninkrijk 8.763 8.892 7.773 8.236 8.991 8.814 9.717 11.611
Verenigde Staten 10.821 11.301 11.138 11.576 11.489 11.707 11.432 11.674

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de gemiddelde kosten per leerling in publieke en private instellingen in het secundair onderwijs. De gemiddelde kosten per leerling betreffen de kosten van de educatieve instellingen; zoals salarissen van de leraren, schoolboeken of huisvestingskosten van de school. Deze gemiddelde kosten zijn exclusief onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten.

Toelichting op de gegevens

De kosten zijn uitgedrukt in US Dollars. De afzonderlijke valuta zijn omgerekend naar het niveau van US Dollars, waarbij er gecorrigeerd is voor onder andere de wisselkoers, BNP en koopkracht in het betreffende land. Hierdoor worden vergelijkingen tussen landen mogelijk. Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

De indeling naar secundair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Deze sector bestaat uit het lager secundair onderwijs en het hogere secundair onderwijs. Lager secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met het Nederlandse voortgezet onderwijs. Hogere secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met de Nederlandse mbo- en aoc-instellingen en de bovenbouw van de havo en vwo.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in de publicatie ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert na drie jaar de cijfers over de kosten van het onderwijs per student, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2009. De cijfers over de onderwijsuitgaven zijn gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2013 OECD: Education at a Glance 2004-2016
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •