STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

onderwijsuitgaven per leerling/student ($), in Tertiair onderwijs

«  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België 8.496 8.786 9.166 9.474 9.320 9.726 9.430 9.877
Denemarken
Duitsland 7.996 8.534 8.788 8.885 9.457 9.179 9.085
Finland 7.951 8.178 9.592 10.085 9.802 10.973 10.789 10.883
Frankrijk 8.016 9.001 9.089 9.284 9.473 9.662 9.558 10.217
Nederland 9.717 10.421 11.203 11.479 10.818 10.665 12.524 11.856
Verenigd Koninkrijk 9.714 9.023 7.024 8.368 9.256 8.975 16.675 15.825
Verenigde Staten 22.384 24.230 23.622 23.079 19.672 19.896 20.423 21.170

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de gemiddelde kosten per student in publieke en private instellingen in het tertiair onderwijs. De gemiddelde kosten per student betreffen de kosten van de educatieve instellingen; zoals salarissen van de leraren, schoolboeken of huisvestingskosten van de school. Deze gemiddelde kosten zijn exclusief onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten.

Toelichting op de gegevens

De kosten zijn uitgedrukt in US Dollars. De afzonderlijke valuta zijn omgerekend naar het niveau van US Dollars, waarbij er gecorrigeerd is voor onder andere de wisselkoers, BNP en koopkracht in het betreffende land. Hierdoor worden vergelijkingen tussen landen mogelijk. Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

De indeling naar tertair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Het bestaat uit zowel het tertiair-type A onderwijs, als uit het tertiair-type B onderwijs. Tertiair-type A betreft theoretisch onderwijs. Dit onderwijs wordt niet alleen aan universiteiten gegeven en is het beste vergelijkbaar met het Nederlands hoger onderwijs. Tertiair-type B betreft onderwijs vooral gericht is op praktische, technische of professionele vaardigheden voor directe toegang tot de arbeidsmarkt. Het is het best vergelijkbaar met het Nederlandse mbo of hbo.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in de publicatie ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert na drie jaar de cijfers over de kosten van het onderwijs per student, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2009. De cijfers over de onderwijsuitgaven zijn gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2013 OECD: Education at a Glance 2004-2016
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •