STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

leraren naar geslacht (%), in Tertiair onderwijs

«  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
België
man 57,9 57,5 57,1 54,8 54,6 54,0 53,1 51,8
vrouw 42,1 42,5 42,9 45,2 45,4 46,0 46,9 48,2
Duitsland
man 64,4 63,3 61,3 61,1 60,7 60,1 62,3 62,0
vrouw 35,6 36,7 38,7 38,9 39,3 39,9 37,7 38,0
Finland
man 50,5 49,2 49,5 48,9 49,7 49,7 49,3 49,7
vrouw 49,5 50,8 50,5 51,1 50,3 50,3 50,7 50,3
Frankrijk
man 63,3 62,7 62,2 62,3 63,6 62,9 62,8 60,1
vrouw 36,7 37,3 37,8 37,7 36,4 37,1 37,2 39,9
Nederland
man 63,1 62,4 61,3 60,4 60,5 60,0 56,8 56,5
vrouw 36,9 37,6 38,7 39,6 39,5 40,0 43,2 43,5
Nieuw-Zeeland
man 50,1 50,0 50,5 48,5 49,9 51,3 51,3 50,9
vrouw 49,9 50,0 49,5 51,5 50,1 48,7 48,7 49,1
Spanje
man 60,9 61,8 61,1 60,5 60,2 59,8 59,3 58,3
vrouw 39,1 38,2 38,9 39,5 39,8 40,2 40,7 41,7
Verenigd Koninkrijk
man 58,6 58,3 57,4 56,8 56,5 56,2 55,9 55,7
vrouw 41,4 41,7 42,6 43,2 43,5 43,8 44,1 44,3
Verenigde Staten
man 55,4 54,2 53,5 52,9 52,3 51,8 50,9
vrouw 44,6 45,8 46,5 47,1 47,7 48,2 49,1
Zweden
man 56,6 55,9 55,8 57,3 57,0 56,6 56,2 56,1
vrouw 43,4 44,1 44,2 42,7 43,0 43,4 43,8 43,9

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling naar geslacht van leraren in publieke en private scholen in het tertiair onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De indeling naar tertair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Het bestaat uit zowel het tertiair-type A onderwijs, als uit het tertiair-type B onderwijs. Tertiair-type A betreft theoretisch onderwijs. Dit onderwijs wordt niet alleen aan universiteiten gegeven en is het beste vergelijkbaar met het Nederlands hoger onderwijs. Tertiair-type B betreft onderwijs vooral gericht is op praktische, technische of professionele vaardigheden voor directe toegang tot de arbeidsmarkt. Het is het best vergelijkbaar met het Nederlandse mbo of hbo.

Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

Het percentage is gebaseerd op leraren in aantallen personen. De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organsiation for Economic Co-operation and Development (OESO). De OECD publiceert cijfers na twee jaar, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2010. De cijfers over leraren zijn gebaseerd op steekproefgegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2004-2014 OECDstats
OECDstats is een online database, deze wordt gepubliceerd door de OECD en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •