STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie afgestudeerde leraren (%), in Pabo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 71 72 66 61 55 48 61 65
baan binnen en buiten onderwijs 9 10 12 16 18 27 16 11
buiten onderwijs 12 13 15 15 18 17 15 16
niet werkzaam 8 6 7 8 9 8 8 8
3 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 74 67 66 67 71
baan binnen en buiten onderwijs 6 7 8 7 6
buiten onderwijs 13 16 16 16 15
niet werkzaam 7 10 10 10 9
5 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 74 72 71 73
baan binnen en buiten onderwijs 4 4 4 4
buiten onderwijs 14 14 15 14
niet werkzaam 8 10 10 9

Toelichting

Het betreft de procentuele verdeling die de (arbeidsmarkt)positie weergeeft van een afstudeercohort op drie momenten na het afstuderen aan de pabo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de pabo is afgestudeerd.

De categorie 'niet werkzaam' bestaat uit afgestudeerden die bijvoorbeeld een uitkering ontvangen, doorsturen en/of een zorgtaak hebben.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •