STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar onderwijssector (%), in Pabo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 84 85 84 85 83 84 85 84
Speciaal onderwijs 8 8 9 8 10 8 6 6
Voortgezet onderwijs 6 6 7 6 7 6 8 8
Mbo 1 1 1 1 0 1 1 1
Hbo 0 0 0 0 0 1 0 0
3 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 82 84 81 81 80 81
Speciaal onderwijs 10 9 10 9 10 9
Voortgezet onderwijs 7 6 8 9 9 8
Mbo 1 1 1 1 1 1
Hbo 0 0 0 0 0 1
5 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 81 82 79 80
Speciaal onderwijs 10 9 9 9
Voortgezet onderwijs 8 7 9 9
Mbo 1 1 1 2
Hbo 0 1 1 1

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar onderwijssector.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de pabo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •