STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar aanstellingsomvang (%), in Pabo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen 73 68 57 52 46 48 52 61
3 jaar na afstuderen 68 65 62 61 61 67
5 jaar na afstuderen 62 60 62 62

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel van afgestudeerden met een onderwijsbaan van 0,8 fte of meer van een afstudeercohort 1, 3 en 5 jaar na het afstuderen aan de pabo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de pabo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •