STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar vakgebied (%), in Lerarenopleiding vo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Talen 69 69 73 72 69 73 68 72
Exacte vakken 78 82 81 82 79 79 81 86
Economische vakken 90 79 81 80 80 81 73 77
Technische vakken 57 55 60 60 63 62 62 64
Maatschappelijke vakken 72 66 67 63 70 59 61 59
Verzorgende vakken 53 64 56 52 58 59 51 55
Culturele/creatieve vakken 49 46 42 43 42 42 37 35
Lichamelijke opvoeding 63 64 64 58 55 50 43 47
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel afgestudeerden van de lerarenopleiding vo dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar vakgebied. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

De gegevens hebben betrekking op afgestudeerden met een onderwijsbaan, ongeacht of men daarnaast een baan buiten het onderwijs heeft en ongeacht de aanstellingsomvang.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •