STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie afgestudeerde leraren (%), in Lerarenopleiding vo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 56 54 53 53 51 49 55 59
baan binnen en buiten onderwijs 8 8 9 8 7 10 9 7
buiten onderwijs 26 27 26 28 27 28 24 23
niet werkzaam 11 12 12 12 15 13 12 11
3 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 58 56 56 58 59 61
baan binnen en buiten onderwijs 5 5 6 5 4 5
buiten onderwijs 25 25 24 23 23 21
niet werkzaam 12 14 14 13 14 12
5 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 58 58 60 61
baan binnen en buiten onderwijs 5 4 5 4
buiten onderwijs 23 24 22 21
niet werkzaam 14 14 13 13

Toelichting

Het betreft de procentuele verdeling die de (arbeidsmarkt)positie weergeeft van een afstudeercohort op drie momenten na het afstuderen aan de lerarenopleiding vo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

De categorie 'niet werkzaam' bestaat uit afgestudeerden die bijvoorbeeld een uitkering ontvangen, doorsturen en/of een zorgtaak hebben.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •