STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar geslacht (%), in Lerarenopleiding vo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 jaar na afstuderen
Man 67 66 68 66 67 63 62 62
Vrouw 61 62 60 58 58 59 55 59
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar geslacht.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •