STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar onderwijssector (%), in Lerarenopleiding vo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 7 7 8 8 5 7 5 5
Speciaal onderwijs 4 3 3 3 3 3 2 2
Voortgezet onderwijs 70 74 71 73 74 70 68 66
Mbo 16 15 17 15 16 18 23 26
Hbo 3 2 1 1 2 2 2 2
3 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 7 7 7 7 5 7
Speciaal onderwijs 4 3 3 3 2 3
Voortgezet onderwijs 70 72 72 71 71 67
Mbo 17 15 15 16 19 21
Hbo 2 2 2 2 2 2
5 jaar na afstuderen
Basisonderwijs 7 7 7 7
Speciaal onderwijs 3 3 3 2
Voortgezet onderwijs 70 70 70 69
Mbo 16 17 18 19
Hbo 3 3 3 3

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar onderwijssector.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort afgestudeerden dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort personen dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •