STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar aanstellingsomvang (%), in Lerarenopleiding vo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen 61 59 56 57 57 56 58 60
3 jaar na afstuderen 65 66 63 63 64 65
5 jaar na afstuderen 64 66 66 65

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel van afgestudeerden met een onderwijsbaan van 0,8 fte of meer van een afstudeercohort 1, 3 en 5 jaar na het afstuderen aan de lerarenopleiding vo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •