STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Aantal jaren niet werkzaam na afstuderen (%), in Lerarenopleiding vo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
Aantal niet-werkzame afgestudeerden 11 12 13 11 14 13 12 11
Aantal afgestudeerden dat uitkering ontvangt 17 16 17 16 23 14 15 15
3 jaar na afstuderen
Aantal niet-werkzame afgestudeerden 12 13 14 13 14 12
Aantal afgestudeerden dat uitkering ontvangt 17 19 22 18 16 11
5 jaar na afstuderen
Aantal niet-werkzame afgestudeerden 14 14 13 13
Aantal afgestudeerden dat uitkering ontvangt 20 15 19 17

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel afgestudeerden van de lerarenopleiding vo en ulo die tussen 2006 en 2012 op enig moment geen betaalde baan hadden. De gegevens geven aan welk deel van de niet-werkende afgestudeerden op een bepaald peilmoment een uitkering ontvangt.

Daarnaast hebben de gegevens alleen betrekking op afgestudeerden die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 dat aan de lerarenopleiding of ulo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •