STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar leeftijd (%), in Lerarenopleiding vo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
jonger dan 30 jaar 60 60 61 58 58 56 53 55
30 jaar of ouder 68 71 68 67 69 70 66 70
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs, naar leeftijd. De gegevens hebben alleen betrekking op afgestudeerden die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 200b aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •