STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar vakgebied (%), in Ulo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Talen 82 83 83 84 88 86 88 89
Exacte vakken 77 77 80 83 83 83 82 82
Economische vakken 69 76 83 75 82 83 86 81
Technische vakken 69 76 83 75 82 83 86
Maatschappelijke vakken 67 69 73 73 67 74 70 70
Culturele/creatieve vakken 38 53 39 52 58 63 48 48
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel ulo en overige hbo masters afgestudeerden dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar vakgebied. De gegevens van ulo en hbo masters overigzijn samengevoegd.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de ulo of overige hbo masters is afgestudeerd.

De gegevens hebben betrekking op afgestudeerden met een onderwijsbaan, ongeacht of men daarnaast een baan buiten het onderwijs heeft en ongeacht de aanstellingsomvang.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •