STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie afgestudeerde leraren (%), in Ulo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 71 69 68 68 51 64 67 67
baan binnen en buiten onderwijs 5 5 5 5 7 8 6 5
buiten onderwijs 16 15 16 18 27 19 19 17
niet werkzaam 8 10 10 10 15 9 8 10
3 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 69 69 69 69 59 69
baan binnen en buiten onderwijs 3 4 3 3 4 3
buiten onderwijs 17 18 16 17 23 17
niet werkzaam 11 10 12 11 14 11
5 jaar na afstuderen
baan in onderwijs 66 69 71 68
baan binnen en buiten onderwijs 4 3 4 3
buiten onderwijs 16 17 13 18
niet werkzaam 14 11 11 11

Toelichting

Het betreft de procentuele verdeling die de (arbeidsmarkt)positie weergeeft van een afstudeercohort op drie momenten na het afstuderen aan de ulo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de ulo is afgestudeerd.

De categorie 'niet werkzaam' bestaat uit afgestudeerden die bijvoorbeeld een uitkering ontvangen, doorsturen en/of een zorgtaak hebben.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •