STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar geslacht (%), in Ulo

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 jaar na afstuderen
Man 75 70 82 75 76 73 71 72
Vrouw 71 69 72 74 72 72 68 71
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar geslacht.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de ulo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •