STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar onderwijssector (%), in Ulo

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen
Basisonderwijs, speciaal onderwijs 6 7 7 8 6 11
Voortgezet onderwijs 87 87 87 85 86 74
Mbo 4 2 3 2 3 6
Hbo 3 4 3 5 6 10
3 jaar na afstuderen
Basisonderwijs, speciaal onderwijs 5 5 6 5
Voortgezet onderwijs 86 86 86 85
Mbo 3 3 4 3
Hbo 5 6 4 7
5 jaar na afstuderen
Basisonderwijs, speciaal onderwijs 5 5
Voortgezet onderwijs 84 84
Mbo 3 3
Hbo 7 9
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel dat werkzaam is binnen het onderwijs van een afstudeercohort een jaar na afstuderen, naar onderwijssector.

De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort afgestudeerden dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort personen dat in 2008 aan de lerarenopleiding vo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2015 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •