STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Loopbaan startende leraren

Arbeidsmarktpositie naar aanstellingsomvang (%), in Ulo

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 jaar na afstuderen 57 54 53 59 51 56 57 53
3 jaar na afstuderen 62 59 58 64 60 61
5 jaar na afstuderen 60 55 52 61

Toelichting

Het betreft het procentuele aandeel van afgestudeerden met een onderwijsbaan van 0,8 fte of meer van een afstudeercohort 1, 3 en 5 jaar na het afstuderen aan de ulo. De gegevens hebben alleen betrekking op mensen die voor het eerst een (volledige) lerarenopleiding hebben afgerond.

Het jaartal in de tabel heeft betrekking op het cohort respondenten dat in dat betreffende jaar is afgestudeerd. Bijvoorbeeld, het jaar 2008 betreft het cohort respondenten dat in 2008 aan de ulo is afgestudeerd.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2013 Loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1, 3, en 5 jaar na afstuderen
• dit is een reflexis systeem •