STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

naar geslacht (%), in Primair onderwijs

 
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk en G5
  • De grafiek aanpassen.
    Selecteer wat u wilt zien:
  • Bekijk de tabel.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de werkgelegenheid van het reguliere personeel uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) exclusief vervanging, naar geslacht in het primair onderwijs. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC betreft het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De cijfers komen uit de salarisadministraties van de onderwijsinstellingen en worden verzameld en berekend door DUO. Conform de eencijfergedachte komen de cijfers overeen met de cijfers over onderwijspersoneel die het Ministerie van OCW publiceert. Dit betekent dat dezelfde correcties voor onvolledigheid (onder andere het ontbreken van personeelsgegevens van een aantal instellingen) zijn toegepast als voor het Ministerie van OCW.

De gegevens over onderwijspersoneel in po, vo en mbo worden sinds 2013 op een andere manier verwerkt bij DUO. Deze wijziging veroorzaakt een kleine trendbreuk tussen de gegevens van 2012 en eerder en de gegevens van 2013 en later. De gegevens na 2013 zijn wel onderling vergelijkbaar.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-2007 DUO-Cfi: salarisadministraties 1 oktober
2007-2016 DUO Etalagebestanden 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •