STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

naar functie en leeftijd (%), in Primair onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
directie/management
jonger dan 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 t/m 34 jaar 5,2 5,0 4,8 4,5 4,1 4,0 4,0 3,9
35 t/m 44 jaar 15,1 15,7 15,9 16,3 16,8 17,1 18,2 19,3
45 t/m 54 jaar 39,9 37,1 34,2 31,3 29,4 28,0 27,5 27,4
55 t/m 64 jaar 39,8 42,1 44,9 47,7 49,4 50,6 49,5 47,9
65 jaar en ouder 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 1,4
onderwijzend
jonger dan 25 5,9 4,9 3,8 3,1 2,7 2,8 3,0 3,7
25 t/m 34 jaar 28,6 29,1 29,5 29,4 28,8 28,4 28,2 28,4
35 t/m 44 jaar 17,3 17,5 18,2 19,1 20,2 21,3 22,5 23,4
45 t/m 54 jaar 28,0 26,5 25,2 24,0 22,6 21,1 20,2 19,5
55 t/m 64 jaar 20,1 21,8 23,3 24,4 25,7 26,3 25,8 24,7
65 jaar en ouder 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
onderwijsondersteunend
jonger dan 25 7,5 6,7 5,3 4,4 4,1 3,9 4,2 5,2
25 t/m 34 jaar 16,7 16,8 16,5 16,3 16,1 16,0 15,4 15,3
35 t/m 44 jaar 22,9 21,6 20,7 19,9 19,2 18,7 18,5 18,4
45 t/m 54 jaar 33,8 33,8 34,3 34,2 33,9 32,9 32,2 30,7
55 t/m 64 jaar 18,9 20,8 22,9 24,9 26,3 28,0 28,9 29,4
65 jaar en ouder 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de werkgelegenheid van het reguliere personeel uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) exclusief vervanging, naar functie en leeftijd in het primair onderwijs. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC betreft het (voortgezet) speciaal onderwijs. De volgende indeling naar functie wordt weergegeven:

  • Directie: leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.
  • Onderwijzend personeel: personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.
  • Ondersteunend personeel: zowel onderwijsondersteunend personeel als beheer- en administratief personeel. Onderwijsondersteunend personeel is personeel dat onder verantwoordelijkheid van de leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs middels lesondersteunende activiteiten of personeel (exclusief directie) dat niet direct betrokken is bij het primaire proces.

Toelichting op de gegevens

De cijfers komen uit de salarisadministraties van de onderwijsinstellingen en worden verzameld en berekend door DUO. Conform de eencijfergedachte komen de cijfers overeen met de cijfers over onderwijspersoneel die het Ministerie van OCW publiceert. Dit betekent dat dezelfde correcties voor onvolledigheid (onder andere het ontbreken van personeelsgegevens van een aantal instellingen) zijn toegepast als voor het Ministerie van OCW.

Als er in de tabel bij een bepaalde leeftijdscategorie 0,0 staat, betekent dit dat er wel personeelleden in fte in deze leeftijdscategorie zijn maar dat het aandeel kleiner dan 0,1 procent is. Pas als er helemaal geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen personeelsleden in fte bekend zijn in de betreffende leeftijdscategorie in het betreffende inschrijfjaar.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2008-2016 DUO: Etalagebestanden 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •