STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in personen

de basistabel, in Primair onderwijs, voor Noord-Groningen

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
aantal 1.007 976 952 940 909 901
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk , G5 en RPA
  • Kies een regio:   
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek of de kaart.

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de totale werkgelegenheid van het reguliere personeel in het primair onderwijs in personen. Het reguliere personeel bestaat uit directeuren, adjunct-directeuren, docenten en overig personeel (zowel onderwijsondersteunend personeel als organisatie- en beheerspersoneel). Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC is het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De gegevens worden per RPA-regio weergegeven en zijn afgerond op 10-tallen.

Toelichting op de gegevens

De cijfers komen uit de salarisadministraties van de onderwijsinstellingen en worden verzameld en berekend door DUO. Conform de eencijfergedachte komen de cijfers overeen met de cijfers over onderwijspersoneel die het Ministerie van OCW publiceert. Dit betekent dat dezelfde correcties voor onvolledigheid (onder andere het ontbreken van personeelsgegevens van een aantal instellingen) zijn toegepast als voor het Ministerie van OCW

De gegevens over onderwijspersoneel in po, vo en mbo worden sinds 2013 op een andere manier verwerkt bij DUO. Deze wijziging veroorzaakt een kleine trendbreuk tussen de gegevens van 2012 en eerder en de gegevens van 2013 en later. De gegevens na 2013 zijn wel onderling vergelijkbaar

Relevante links

Een overzicht van de werkgelegenheid van het reguliere personeel in het po naar functiegroepen vindt u in volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2011-2016 DUO etalagebestanden 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •