STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, naar gewichtenleerlingen (historisch), in Primair onderwijs

  2010 2011 2012
ontstane vacatures
tot 10% 5,0 4,6 3,6
10-20% 5,1 4,7 3,9
20-30% 5,3 4,6 4,2
meer dan 30% 7,2 6,6 2,4
vervulde vacatures
tot 10% 5,2 5,0 4,2
10-20% 5,8 5,1 5,0
20-30% 5,3 5,2 5,0
meer dan 30% 7,5 5,7 3,8
openstaande vacatures
tot 10% 0,1 0,1 0,1
10-20% 0,2 0,1 0,1
20-30% 0,2 0,3 0,1
meer dan 30% 0,4 0,2 0,1
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de vacature-intensiteiten leraren in het primair onderwijs naar aandeel gewichtenleerlingen (in %) per schooljaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid.

De gegevens zijn berekend op basis van metingen in het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het betreft een populatieschatting op basis van enquĂȘtegegevens.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008 et cetera.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: november 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 schooljaar
2012 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •