STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, naar RPA en G5 (historisch), in Primair onderwijs

  2010 2011 2012
ontstane vacatures
Groningen 6,0 2,3
Friesland 5,6 2,3
Zuid en Midden Drenthe 3,5 6,8
IJssel en Vecht 4,1 6,1
Twente 4,7 3,1
Ijssel Veluwe 3,8 4,5
Arnhem Achterhoek 3,8 3,6
Nijmegen Rivierenland 4,7 2,3
Flevoland 9,2 6,0
Gooi Vechtstreek Eemland 6,2 4,4
Utrecht midden 6,9 7,1
Noord Holland Noord 6,8 3,3
Zuidelijk Noord Holland 5,5 6,9
Rijn Gouwe 3,9 4,0
Haaglanden 1,1 6,6
Rijnmond 6,0 3,6
Zeeland 1,8 4,0
West Brabant 3,8 3,1
Midden Brabant 4,5 2,2
Noordoost Brabant 8,2 4,9
Zuidoost Brabant 4,2 6,5
Noord midden Limburg 5,3 5,8
Zuid Limburg 7,1 5,3
Almere 9,4 15,5 8,5
Utrecht 5,7 9,2 4,5
Amsterdam 4,4 7,1 3,3
Den Haag 8,0 6,9 4,4
Rotterdam 6,3 3,1 1,6
vervulde vacatures
Groningen 5,6 2,9
Friesland 5,9 2,4
Zuid en Midden Drenthe 3,9 5,0
IJssel en Vecht 7,2 5,0
Twente 4,1 4,0
Ijssel Veluwe 4,0 5,1
Arnhem Achterhoek 3,7 4,5
Nijmegen Rivierenland 5,0 2,1
Flevoland 7,6 7,9
Gooi Vechtstreek Eemland 6,5 4,1
Utrecht midden 7,0 6,7
Noord Holland Noord 7,5 3,3
Zuidelijk Noord Holland 5,5 6,8
Rijn Gouwe 4,2 5,3
Haaglanden 2,4 5,9
Rijnmond 6,1 3,3
Zeeland 2,1 4,1
West Brabant 5,2 3,1
Midden Brabant 4,4 2,2
Noordoost Brabant 7,0 5,5
Zuidoost Brabant 4,7 4,9
Noord midden Limburg 7,1 5,1
Zuid Limburg 6,2 5,7
Almere 14,2 15,7 10,7
Utrecht 6,6 10,2 6,5
Amsterdam 7,0 6,8 4,0
Den Haag 7,6 6,7 6,8
Rotterdam 6,5 2,4 2,2
openstaande vacatures
Groningen 0,1 0,2
Friesland 0,2 0,0
Zuid en Midden Drenthe 0,1 0,5
IJssel en Vecht 0,1 0,3
Twente 0,2 0,0
Ijssel Veluwe 0,1 0,1
Arnhem Achterhoek 0,2 0,0
Nijmegen Rivierenland 0,0 0,1
Flevoland 0,6 0,2
Gooi Vechtstreek Eemland 0,1 0,0
Utrecht midden 0,5 0,2
Noord Holland Noord 0,2 0,1
Zuidelijk Noord Holland 0,2 0,1
Rijn Gouwe 0,1 0,0
Haaglanden 0,2 0,2
Rijnmond 0,1 0,1
Zeeland 0,0 0,1
West Brabant 0,1 0,0
Midden Brabant 0 0
Noordoost Brabant 0,3 0,0
Zuidoost Brabant 0,1 0,4
Noord midden Limburg 0,1 0,4
Zuid Limburg 0,4 0,1
Almere 0,2 0,3 0,0
Utrecht 0,4 0,5 0,0
Amsterdam 0,3 0,5 0,0
Den Haag 0,3 0,5 0,2
Rotterdam 0,4 0,3 0,0
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de vacature intensiteiten naar de RPA en de vijf grootste gemeenten (G5) voor leraren in het primair onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (uitgedrukt in fte) als percentage van de totale werkgelegenheid voor een functiecategorie. Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera. De gegevens zijn berekend op basis van metingen in het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het betreft een populatieschatting op basis van enquĂȘtegegevens.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: september 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 schooljaar
2012 ITS: Onderwijsarbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •