STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

salariskosten onderwijsinstellingen (%), in Primair onderwijs

«  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België 89,5 88,6 86,3 90,0 89,0 89,0 89,1 88,5
Denemarken 78,6 80,0 80,0 80,2 80,8 80,5 87,4 78,1
Duitsland 82,5 81,6 83,0 82,8 82,1 82,2 81,7
Finland 67,2 67,0 66,1 65,7 65,1 65,1 64,8 64,2
Frankrijk 75,9 75,9 77,3 77,4 76,9 77,2 77,6 79,4
Nederland 86,2 85,3 84,1 84,5 84,0 83,6 82,5 83,4
Verenigd Koninkrijk 69,4 73,3 76,7 76,9 69,8 83,4 78,4 77,4
Verenigde Staten 80,4 80,5 81,1 81,4 81,5 81,3 81,4 81,2

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het procentuele aandeel van de salariskosten in de kosten van de onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. Het betreffen de salariskosten van zowel de leraren als het overig personeel van een onderwijsinstelling.

Toelichting op de gegevens

De indeling naar onderwijssectoren is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). De indeling van primair onderwijs is vergelijkbaar met het Nederlandse primair onderwijs.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-coperation and Development (OECD). Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert steeds 3 jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar wat het aandeel van de salariskosten in de totale kosten van de verschillende onderwijsinstellingen is geweest. De OECD-publicatie van 2012 gaat dus over het jaar 2009. De informatie over de salariskosten is gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2005-2013 OECD: Education at a Glance 2008-2016
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •