STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

jaarsalaris per leraar ($), in Primair onderwijs

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
België - Vlaanderen
startsalaris 29.270 29.029 29.680 29.223 32.429 31.193 32.095 33.667
salaris na 15 jaar 41.007 40.557 41.605 41.093 45.614 44.076 45.413 47.635
salaris bij top van schaal 50.001 49.392 50.744 50.190 55.718 53.949 55.619 58.340
België - Wallonië
startsalaris 27.754 27.551 28.369 28.115 31.545 30.202 31.515 33.109
salaris na 15 jaar 38.901 38.813 39.885 39.430 44.696 42.792 44.407 46.616
salaris bij top van schaal 47.452 47.506 48.774 48.163 54.848 52.509 54.360 57.042
Denemarken
startsalaris 34.517 35.368 35.691 37.449 46.950 43.393 43.461 44.131
salaris na 15 jaar 38.911 39.898 40.322 42.308 54.360 50.253 50.332 51.122
salaris bij top van schaal 38.911 39.898 40.322 42.308 54.360 50.253 50.332 51.122
Duitsland
startsalaris 40.125 40.277 43.387 43.524 46.446 46.456 47.488 50.007
salaris na 15 jaar 49.930 50.119 53.345 54.184 57.005 55.771 58.662 62.195
salaris bij top van schaal 52.062 52.259 57.630 58.510 61.787 61.209 63.286 66.396
Engeland
startsalaris 29.992 29.460 30.172 30.534 32.189 30.204 30.269 28.321
salaris na 15 jaar 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
salaris bij top van schaal 43.835 43.058 44.507 44.630 47.047 44.145 44.269 41.393
Finland
startsalaris 27.806 27.708 28.201 29.386 32.692 29.029 30.587 32.148
salaris na 15 jaar 32.406 35.798 36.578 38.217 41.415 37.455 37.886 39.445
salaris bij top van schaal 32.406 45.164 46.003 47.976 50.461 39.702 40.160 41.811
Frankrijk
startsalaris 23.212 23.317 23.640 23.735 24.006 24.334 25.646 26.247
salaris na 15 jaar 31.224 31.366 31.800 31.927 33.359 32.733 33.152 33.994
salaris bij top van schaal 46.071 46.280 46.920 47.108 49.221 48.296 48.916 50.127
Nederland
startsalaris 32.195 32.494 34.272 35.428 37.974 36.861 36.626 37.104
salaris na 15 jaar 41.835 42.199 44.410 45.916 50.370 50.621 52.292 54.865
salaris bij top van schaal 46.734 47.125 49.541 51.226 55.440 53.654 53.794 54.865
Verenigde Staten
startsalaris 33.521 34.895 35.907 35.999 36.502 36.858 37.595 36.333
salaris na 15 jaar 40.734 42.404 43.633 44.172 44.788 45.226 46.130 45.998
salaris bij top van schaal 50.922 51.633 52.137 53.180 58.793
gemiddelde OESO-landen
startsalaris 27.723 27.828 28.687 28.949 29.767 28.523 28.854 29.411
salaris na 15 jaar 37.603 37.832 39.007 39.426 38.914 37.603 38.136 39.024
salaris bij top van schaal 45.666 46.290 47.747 48.022 48.154 45.100 45.602 46.909
gemiddelde EU21-landen
startsalaris 28.311 28.536 29.518 28.628 30.150 28.948 29.123 29.417
salaris na 15 jaar 37.762 38.217 39.610 38.582 39.735 38.280 38.602 39.160
salaris bij top van schaal 45.739 46.752 48.506 46.977 47.883 44.907 45.001 45.761

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het gemiddelde bruto jaarsalaris van leraren bij de start, na 15 jaar en bij de top van de salarisschaal in publieke scholen in het primair onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De salariskosten zijn uitgedrukt in US Dollars. De afzonderlijke valuta zijn omgerekend naar het niveau van US Dollars, waarbij er gecorrigeerd is voor onder andere de wisselkoers, BNP en koopkracht in het betreffende land. Hierdoor worden vergelijkingen tussen landen mogelijk. Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

Let op! Vanaf 2010 is een andere methode gebruikt om de bruto jaarsalarissen om te rekenen naar US Dollars. Er wordt gebruik gemaakt van de OECD National Accounts database om de koopkracht te berekenen, in plaats van het BNP. Dit betekent dat de data uit 2010 niet direct vergelijkbaar is met de data uit voorgaande jaren.

De indeling naar primair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Deze indeling van primair onderwijs is vergelijkbaar met het Nederlandse primair onderwijs.

De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jaarlijks publiceert de OECD deze cijfers in de publicatie ‘Education at a Glance’. De OECD publiceert cijfers na twee jaar, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2010. De cijfers over de leraarsalarissen zijn gebaseerd op registergegevens.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2014

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002-2012 OECD: Education at a Glance 2004-2014
Education at a Glance wordt jaarlijks door de OECD gepubliceerd en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •